سم پاش های گرد پاش - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج

عملکرد گرد پاشی در مناطقی که تهیه ی آب زلال و تمیز برای محلول پاشی مشکل باشد به کار می رود .
باید توجه داشت که گرد پاشی در مناطقی که هوای آنها نسبتا مرطوب و نیز باد شدید داشته باشد نتیجه بهتری می دهد زیرا گرد سمی در شرایطی که ذکر شد بهتر در روی گیاه باقی می ماند و خطر استنشاق ذرات سم در این حالت برای انسان و دام کمتر می شود.
اجزای تشکیل دهنده ی گرد پاش ها :
1- مخزن
2- پمپ
3- به هم زن 
4- نازل
5- شاسی
6- نیروی محرکه
باید توجه داشت که گرد سمی که توسط ماشین های گرد پاش به کار می رود باید کاملا خشک باشد زیرا وجود رطوبت در گرد سمی علاوه بر اینکه موجب چسبیدن ذرات به یکدیگر می شود سبب می شود گرد سمی نتواند به کمک کوران هوای وارد شده به مخزن از گرد پاش خارج شود.
محاسن گرد پاشی :
1- در گرد پاشی عملیات به طور ساده و مخصوصا انجام عمل ساده تر و ارزان تر از محلول پاشی است .
2- گرد پاشی در مناطقی که بتوان سم را با مواد خشک مخلوط کرد یعنی ماده ی رقیق کننده سم قابل تحریق باشد ارزان تر از محلول پاشی تمام می شود.
3- معمولا حالت تجاری مواد گردی شکل که در گرد پاش ها استفاده می شود به نحوی است که نیاز به ماده ی واسط یا رقیق کننده ندارند به عبارت دیگر ماده سمی به همان شکلی که خریده می شود قابلیت استفاده دارد.
 
 
 
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg