شمشاد زن دستی - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج
 
 
شمشاد زن دستی وسیله ای برای هرس و فرم دادن به انواع پرچین ها از جمله شمشاد و ترون مناسب میباشد و از آلیاژی مرغوب میباشد.دارای پیچ تنظیم بازشدن دهانه قیچی میباشد.
شمشاد زن ها ابزارهایی مخصوص اند که برای انجام برخی امور مربوط به باغبانی طراحی شده اند.
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg