شمشاد زن موتوری - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج
  

 
برای مرتب ماندن شمشاد ها و همچنین برای آن که در شرایطی خوب و سلامت رشد کنند ، نیاز است که از همان ابتدا آن ها را هرس کنید.
جهت انجام این کار می توانید از شمشاد زن استفاده کنید.شمشاد زن ها ابزارهایی مخصوص اند که برای انجام برخی امور مربوط به باغبانی طراحی شده اند.
از این ابزار می توان جهت پیرایش ، برش و هرس کردن بوته ها و شمشاد ها ، استفاده کرد.
شمشاد زن ها انواع مختلفی دارند. آن ها شامل شمشاد زن های دستی ، برقی ، شارژی و همچنین بنزینی هستند.
می توانید از نوع قدیمی این شمشاد زن ها استفاده کنید که دستی می باشند اما بسته به موقعیت و نیاز هایتان شمشاد زن های جدید کار شما را بسیار ساده تر ، کاراتر و سریع تر می سازند.
 
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg