سم پاش های دستی و تلمبه ای - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج
 

سمپاشهاي دستي كه غالبا ساختماني شبيه به تلمبه امشي دارند در منازل براي مبارزه با حشرات خانگي و در گلخانه ها و باغچه هاي خيلي كوچك به كار مي روند.ساختمان تلمبه امشي از يك مخزن و يك پمپ تشكيل شده و پيستون پمپ به وسيله دست در داخل سيلندر به حركت در آمده و هوا را ضمن حركت به جلو به دو قسمت نا مساوي تقسيم مي كند . پيستون ، يك قسمت از هوا را وارد مخزن كرده و قسمت ديگر رامستقينا در استوانه از روزنه كوچكي به خارج مي فرستد.لوله باريكي در داخل مخزن تعبيه شده و مايع به وسيله فشاري كه از هواي بالا در اثر حركت پيستون حاصل  مي شود وارد لوله باريك شده و در انتهاي لوله در اثر برخورد با قسمت دوم هوا به صورت ذرات بسيار ريزي در مي آيد.هواي درون مخزن مايع را به صورت قطرات درشت در آورده و پشت سر هم به خارج پرتاب مي كند و هواي قسمت دوم اين قطرات را به صورت ذرات ريز در آورد.در نوعی سمپاش دستی كه به سمپاش كتابي معروف است ، مايع سم به وسيله فشار موجود در منبع كوچكي از سمپاش خارج مي شود.فشار در اين نوع سمپاش متناوب است يعني كسي كه با اين سمپاش كار مي كند با يك دست تلمبه مي زند و با دست ديگر سمپاشي مي نمايد.
به جهت سم پاشی گیاهان و درختان و مزارع از سم پاش هایی چون سمپاش دستی، سمپاش کتابی استفاده می گردد.نوع دیگر سمپاش های کوله ای هستند که با شارژ کار میکنند که به انها سمپاشهای کوله ای شارژی گفته میشود.یک سمپاش دو کاره شارژی امکان این را دارد که اگر شارژ باطری دستگاه تمام شد به صورت تلمبه و دستی بتوان سمپاشی کرد.
سمپاشها پشتی به وسيله دو بند مثل كوله پشتي روي شانه هاي شخصي كه سمپاشي مي كند قرار مي گيرند و معمولا دو نوع مي باشند ،با فشار متناوب و بافشار دائم.
-سمپاش پشتي با فشار متناوب (كتابي):
در اين نوع سمپاش كه به سمپاش كتابي معروف است ، مايع سم به وسيله فشار موجود در منبع كوچكي از سمپاش خارج مي شود.فشار در اين نوع سمپاش متناوب است يعني كسي كه با اين سمپاش كار مي كند با يك دست تلمبه مي زند و با دست ديگر سمپاشي مي نمايد.
-سمپاش پشتي با فشار دائم(استوانه اي):
فشار سمپاش به وسيله يك پمپ پيستوني ساده دستي كه در قسمت داخلي بالاي مخزن قرار دارد تامين مي شود. شخصي كه سمپاشي مي كند پس از اينكه مخزن را در حدود نصف تا دوسوم از مايع سم پر كرد تلمبه مي زند و هوا تحت فشاري در حدود 5 تا 6 اتمسفر در داخل مخزن (در بالاي مايع ) حبس  مي گردد .
سپس شير خروجي مايع سم را باز مي نمايد و شروع به سمپاشي مي كند.
 
 
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg