مشاوره تخصصی کشاورزی و محصولات

 

 
شرکت ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج در نظر دارد برای بهبود بخشیدن در راستای امر کشاورزی به همکاران محترم در اقصی نقاط کشور در رابطه با زمین ها و باغات کشاورزی مشاوره کاشت و برداشت محصول و کلیه امور کشاورزی با توجه به تخصص پیشین افراد مجرب موارد ذکر شده ارائه میگردد.
1-مشاوره کاشت . داشت و برداشت گیاهان دارویی
(ارائه این نوع خدمات با توجه به مکان بهره برداری و همچنین تعرفه هزینه ها متفاوت است.)
2-تهیه نهال و بذر گیاهان دارویی و غیر
(ارائه این نوع خدمات با توجه به نوع و هزینه نهال و گیاهان متفاوت است.)
3-تهیه نشاء گیاهان دارویی و غیر دارویی
(ارائه این نوع خدمات به طریق کشت و بافت منطقه انجام میشود و هزینه ها بستگی به تعداد و مساحت زمین دارد.)
4-اجرای طرحهای مطالعاتی در زمینه گیاهان دارویی و غیر دارویی و منابع طبیعی
(اراِئه این نوع خدمات با  توجه به اطلاغات درخواستی هزینه ها متفاوت می باشد.)
5-آنالیز و تجزیه و تحلیل طرحهای تحقیقاتی
(ارائه این نوع خدمات با توجه به تعداد صفات و طرح آماری از  حداقل 500.000 ریال میباشد.)
6-مشاوره و طراحی تخصصی فضای سبز (باغ . باغچه . پارک و ...)
(ارائه این نوع خدمات بستگی به حجم کار دارد و هزینه از حداقل 50.000.000 ریال میباشد.)
7-مشاوره ارگانیک و بهداشت محیط
(ارائه این نوع خدمات بستگی به نوع کار دارد.)
8-آموزش و مشاوره بهداشت و ایمنی غذایی
(ارائه این نوع خدمات توافقی میباشد.)