اره های تاشو - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج
 

اره تاشو از ابزارهای  باغبانی است  که انواع آن در فروشگاه قابل مشاهده و خرید می باشدو مدل کاربردی تا شونده دارند و باز و بسته میشوند.
وقتی با این اره ها ساقه ای را میبرید شاخه بریده شده باید با تنه درخت فاصله داشته باشد. ساقه ای که برش دادید را جدا کنید. چیزی که باقی می ماند فقط ته مانده ریشه است.می توانید برش دیگری به  ته مانده هم ساقه بزنید. اما نباید به قسمت جوانه شاخه برسد.مهم این است که قسمت جوانه شاخه را نبرید.اره تاشو را برای نگهداری بهتر و طول عمر بیشتر بعد از  هر بار مصرف تمیزش کنید. درخت ها بیمار می شوند و این بیماری از لوازم آلوده به آنها سرایت می کند.
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg