موتور برق-ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج

موتور برق مجموعه ای شامل یک موتور و یک ژنراتور می باشد که ژنراتور نیروی مکانیکی موتور را با استفاده از گشتاور  به نیروی الکتریکی خروجی  تبدیل میکند که اندازه و سایز موتور برق بر مبنای میزان جریان الکتریکی خروجی آن که KW کیلو وات و یا KVA می باشد متفاوت است.طبق تعریفی دیگر موتور برق دیزل ژنراتور کوچک شده است که برای تامین برق  در ظرفیت کم و مکان های کوچک استفاده می شود.
انواع موتور برق
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد موتور برق متشکل از یک موتور و یک ژنراتور الکتریکی است. موتوربرق ها بر اساس نوع سوخت موتور طبقه بندی می شوند:
-موتور برق بنزینی
-موتور برق دیزلی
-موتور برق گازی
 
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg