علف زن - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج 

 تاریخچه  علف زن ها

اولین علفزن زن توسط یک مهندس انگلیسی بنام "ادوین بیرد" در سال 1827 اختراع شد ،هر چند که با مخترع انگلیسی ریچارد میلیدی ، چندین دعوای حقوقی را از سر گذراند.
ماشین جوانه زنی در ابتدا برای برش چمن زمینهای ورزشی و باغهای گرانقیمت بعنوان یک جایگزین برتر بجای درو کردن طراحی شد.ثبت اختراع در 25 اکتبر 1830 بعنوان یک ترکیب جدید و کاربرد ماشین برای برداشت یا برش سطوح سبزیجات چمنی،گیاهان چمنزار و زمینهای تفریحی انجام شده است .ثبت اختراع به دولت رفت و دولتمردان ،خودشان از آن استفاده کردند و آن را سرگرم کننده،مفید و ایمن تشخیص دادند.این ماشین بیش از ده سال دوام آورد تا اختراعات بعدی ماشینی را بوجود آوردند که می توانست از نیروی اسب یا الاغ استفاده کند و 60 سال بعد چمن زن با ماشین بخار ساخته شد.
علف تراش چیست واز چه اجزایی تشکیل شده ؟
همین طورکه از اسم دستگاه مشخص است این دستگاه بمنظور درو کردن علوفه و چمن ویونجه و هرچیز که از خانواده آن باشد مورد استفاده قرار میگیرد .
تیغه هایی که به دستگاه متصل میشود با توجه به نوع کاربری متفاوت میباشد.تیغه دوپره وسه پره وچهار پره کاربردی شبیه هم داشته و برای علوفه و یونجه و نعنا بیشتر مورد کاربرد می باشد .تیغه هایی 40 پر دنده ای و الماسی برای بریدن علوفه هایی که ساقه آنها ضخیم شده باشد مورد اسفاده قرار میگیرد .شاید اسم هد علفتراش را شنیده باشید هد علف تراش جایگزین تیغه میباشد و عملکردی شبیه تیغه ولی با ظرافت بیشتری دارد که سر دستگاه به صورت قرقره که دور آن سیم لاکی پیچیده شده نصب میشود موارد استفاده برش علوفه های است که کنار جدول دیوار تنه درختان و ازاین جمله میباشد.موتور از طریق یک واسطه به گیریکس تیغه متصل میشود که این واسطه در دو مدل شلنگی و ثابت می باشد .
دستگاه های شلنگی با نام پشتی و ثابت با نام دوشی از هم متمایز می شوند که در هنگام خرید حتما باید به این نکته توجه شود علف تراش پشتی از انعطاف بیشتری نسبت به علف تراش دوشی برخوردار بوده ولی بدلیل شلنگی بودن واسطه بسیار زودتر از دوشی مستهلک میشود .