علف زن پشتی - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج

علف زن های پشتی با موتور ۲ زمانه و ۴ زمانه, کاربرد این علف زن ها جهت مصارف حرفه ای و نیمه حرفه ای می باشد.اخیرا مشاهده شده کشاورزان بدون توجه به اصول فنی از تیغچه های غیر استاندارد یا دست ساز استفاده نموده که نتنها هزینه بیشتری جهت تهیه تیغه می دهند بلکه به دلیل بالانس نبودن تیغه ها و سنگین بودن آنها پس از مدتی گیربکس و رینگ دستگاه ضعیف و مستهلک شده لذا توصیه می شود حتما از تیغه های استاندارد استفاده نمایید . ازمهمترین اجزای دستگاه میتوان به موتور آن اشاره نمود از یک موتور کوچک دوزمانه و یا چهار زمانه  بسته به نوع کاری که مورد استفاده قرار میگیرد تشکیل میشود.موتورهای دوزمانه دور بالایی داشته وقدرت کمتر و موتورهای چهارزمانه قدرت بالا ولی دور پایین میباشد.مراقبت و نگهداری این دستگاه ها بدلیل ظرافتش باید مورد توجه قرار گیرد.بخصوص دوزمانه وموتورهای دوزماته روغن و بنزین به نسبت 1:20 مخلوط میشود و سوپاپ ندارد .ولی موتورهای چهار زمانه  روغن در کارتل روغن و بنزین بدون روغن مورد استفاده قرار میگیرد توجه داشته باشید حتما باید از روغن درجه یک اتوماتیک استفاده شود .
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg