سم پاش پشت تراکتوری - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج

سمپاش تراکتوری یا سمپاش پشتی تراکتوری نوعی از سمپاش است که بر پشت تراکتور بسته می شود و با نیروی محرکه سه شاخ تراکتور باعث سم پاشی می گردد.
مخزن سم پاش پشت تراکتوری معمولاً از جنس پلی اتیلن یا گالوانیزه می باشد که بر روی یک شاسی به همراه دو چرخ سوار بوده و به پشت تراکتور بسته می شود و دارای انواع مختلفی می باشد .
 
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg