سم پاش های پشتی،موتوری - ادوات کشاورزی و باغبانی ترنج

اين سمپاش با نامهاي مختلف ،سمپاش پشتي یا موتوري ،‌حجم كم ، اتومايزر ناميده مي شوند.
بطور كلي سمپاشهائي كه مايع سم در آنها تحت فشار نباشد و قطرات مايع در اثر برخورد با جريان شديد هوا تبديل به ذرات بسيار ريز شوند اتومايزر ناميده مي شود.
همچنین در نوع دیگر پشتی موتوری غیر اتومایزر قطر ذرات سم در اين نوع سمپاشها در حدود 100 ميكرون است . بنابراين مي توان با حجم معيني از مايع سم سطح بيشتري را سمپاشي نمود مشروط به اينكه غلظت محلول سمي نيز زياد باشد.مخزن سمپاشهاي پشتي موتوري معمولا پلاستيكي و به ظرفيت 20 تا 26 ليتر مي باشد. با اين سمپاش در شرايط مساعد، روزانه در حدود 2 تا 3 هكتار را مي توان  سمپاشي كرد.كيفيت سمپاشي نيز به خاطر وجود قطرات بسيار ريز بهتر است و از چكيدن مايع سم روي برگها جلوگيري مي شود.
از اين سمپاش با تغييرات مختصري به عنوان گردپاش نيز استفاده مي شود.  سيستم سمپاشهاي اتومايزر در سمپاشهاي چرخدار و تراكتوري نيز وجود دارد.
 
 
 
 
http://www.tooranjco.ir/uploads/download.jpg