کشاورزان اصفهان باردیگر خواستار رسیدگی به وضعیت حقآبه خود شدند

کشاورزان اصفهان باردیگر خواستار رسیدگی به وضعیت حقآبه خود شدند

جمعی از کشاورزان شرق اصفهان روز دوشنبه با حضور در میدان خوراسگان (واقع در شرق کلانشهر اصفهان) رسیدگی به وضعیت حقآبه این منطقه و حل مشکلات معیشتی خود راخواستار شدند.

ادامه مطلب